Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô: Nơi nuôi dưỡng văn hóa đọc

Sau hơn 3 tháng phát động, lần đầu tiên Hà Nội đã có những gương mặt tiêu biểu xưng danh Đại sứ văn hóa đọc Thủ đô 2016. Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô 2016 do Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam và Hội Truyền thông Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.