Cuộc thi chính luận đã lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, xã hội

Tháng 2/2023, Ban Chỉ đạo 35 TP Hà Nội tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Quá trình triển khai đến nay cho thấy, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn TP đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả và lôi cuốn đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia.

Lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội bấm nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Lãnh đạo T.Ư, TP Hà Nội bấm nút phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 trên địa bàn TP Hà Nội.

Thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên tham gia

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 35 TP Hà Nội, sau hơn 3 tháng phát động (từ tháng 2- 5/2023), cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2023 đã nhận được 56.322 tác phẩm dự thi. Trong đó, có 18/49 địa phương, đơn vị tham gia thu nhận tác phẩm có số lượng từ trên 1.000 tác phẩm trở lên.

Trên cơ sở 5.931 tác phẩm được các đơn vị, địa phương gửi về, Ban tổ chức cấp thành phố chọn được 2.457 tác phẩm vào vòng chấm sơ khảo. Từ đó, tiếp tục chọn 128 bài tham gia vào vòng chung khảo. Sau khi hoàn thành việc chấm thi ở các vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi, Hội đồng giám khảo họp đã đánh giá, xem xét kỹ lưỡng từng tác phẩm và lựa chọn được 41/128 tác phẩm xuất sắc nhất để gửi tham gia dự thi cấp Trung ương cũng như để trao giải cuộc thi cấp thành phố.

Đây là năm thứ 3 hưởng ứng triển khai cuộc thi nhưng là năm đầu tiên Hà Nội tổ chức cuộc thi cấp thành phố. Các đơn vị, cá nhân đã có nhiều nỗ lực chủ động bồi dưỡng nâng cao trình độ trong việc tổ chức, triển khai và viết bài dự thi. Qua đó thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, các giới, giai tầng xã hội tham gia. Bài dự thi năm 2023 với số lượng nhiều hơn gấp 10 lần so với năm 2022, chất lượng cao hơn, có nhiều nhóm tác giả tham gia ở nhiều thể loại, nhóm tác giả có 2 tác phẩm dự thi thuộc 2 thể loại đều lọt vào vòng chung khảo cấp thành phố.

Hầu hết các tác phẩm dự thi thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có liên hệ với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị công tác trên địa bàn Thủ đô.

Lãnh đạo quận Đống Đa trao Giấy khen cho các đơn vị đạt thành tích trong cuộc thi tại quận Đống Đa.

Tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng

Cũng theo báo cáo Ban Chỉ đạo 35 TP Hà Nội, ngay sau khi tổ chức lễ phát động, nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động cuộc thi bài bản, khoa học, triển khai công tác tập huấn về cuộc thi từ đó tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tiêu biểu như: Quận Hoàng Mai, Hà Đông, Tây Hồ, Đống Đa…

Tại quận Đống Đa, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Đống Đa Đinh Thị Lan Hương cho biết, để lan tỏa sâu rộng cuộc thi, Quận ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo quận đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên Bản tin nội bộ quận, phần mềm ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”, Cổng thông tin điện tử quận và các trang fanpage “Đống đa xưa và nay”... Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã đăng tải 1 video clip tuyên truyền và xây dựng 1 clip đồ họa về những điểm mới của cuộc thi trên kênh Youtbe Đống Đa TV. Sau gần 3 tháng triển khai cuộc thi, đến ngày 15/5/2023, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tiếp nhận tổng cộng 680 bài dự thi từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận.

“Việc làm bài dự thi đã giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới bằng hành động, việc làm cụ thể và phù hợp” – bà Đinh Thị Lan Hương chia sẻ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong cho biết, qua cuộc thi năm nay càng cho thấy niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, niềm tin vào chế độ. Trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, chính quyền và hệ thống chính trị của quận Hoàng Mai.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo 35 TP Hà Nội, các tác phẩm dự thi khá tập trung vào chủ để, bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; có một số góc nhìn thực tiễn kết hợp lý luận và bám sát nội dung của Nghị quyết 35. Đối tượng tham gia đa dạng về thành phần, thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, trình độ.

Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thị Tâm cho rằng, thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng. Hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ trên địa bàn quận cũng như Thủ đô.

Còn Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng đánh giá, chưa bao giờ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có tính thời sự, cấp thiết và phức tạp như giai đoạn hiện nay. Bởi vì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tầm vóc, bản chất khoa học cách mạng và nhân văn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng lan tỏa, thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần xã hội.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có ý nghĩa sống còn đối với sự lãnh đạo của Ðảng, là nhân tố bảo đảm thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Trần Long

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cuoc-thi-chinh-luan-da-lan-toa-tham-sau-vao-doi-song-chinh-tri-xa-hoi.html