Cuộc sống sau lụt của người Hà Nội

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Con đường dẫn vào xã Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội những ngày nắng ráo vẫn mênh mông nước. Nước ùa vào những ngôi nhà ven đường mang theo cả bèo, rơm rạ, các loại phân của vật lẫn... người và cả rác thải bồng bềnh từ tứ phía.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=108653