Cuộc song hành kỳ thú giữa Heineken và "007"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Song hành cùng các bộ phim “bom tấn” Hollywood là một chiến lược mang tính toàn cầu của thương hiệu bia có bề dày 135 năm lịch sử Heineken.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081112153604.aspx