Cuộc sống cư dân Thạnh Mỹ Lợi đảo lộn bởi dự án treo 14 năm

Sau 14 năm triển khai, người dân nằm trong dự án khu dân cư rộng 120 ha tại phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 vẫn chưa di dời vì đền bù quá thấp. Người dân cố bám trụ với vô vàn khó khăn

Trương Khởi