Cuộc gặp thân thiện

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau 5 ngày đắc cử Tổng thống Mỹ, chiều 10-11 (giờ Oa-sinh-tơn), Ba-rắc Ô-ba-ma và Tổng thống Mỹ đương nhiệm Gioóc-giơ Bu-sơ đã có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng để thảo luận các vấn đề quốc gia và quốc tế.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/187084