Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì đã diễn ra tại Hà Nội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith phát biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu tại Cuộc gặp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/cuoc-gap-cap-cao-giua-dang-cong-san-viet-nam-va-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post929490.vnp