Cuộc đua vũ trang, chủ quyền không khoan nhượng ở Bắc Cực

Những nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống như xung đột chủ quyền, tranh giành tài nguyên đến chạy đua vũ trang và hoạt động gián điệp đang hiện hữu ngày càng rõ nét ở Bắc Cực.

Theo TTXVN