Cuộc đua vào Nhà Trắng trong mắt người dân thế giới

Người dân tại các quốc gia có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự quan tâm tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ...

Cuộc đua vào Nhà Trắng trong mắt người dân thế giới - Ảnh 1

Thăng Điệp