Cuộc đua lãi suất mới: Ai lợi, ai thiệt ?

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Lãi suất huy động đã vượt mức 19%/năm * Doanh nghiệp sẽ phải cân nhắc trước bài toán vay vốn

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170694