Cuộc chơi của "đại gia"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    4 đăng lạiGốc

    KTĐT - Trái ngược với cảnh ế ẩm của trái phiếu Chính phủ là những đợt phát hành trái phiếu thành công liên tiếp của các doanh nghiệp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=154018