Cuộc chiến với nạn khai thác than trái phép ở Quảng Ninh

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Âm ỉ, ngấm ngầm diễn ra với những phương thức, thủ đoạn ngày càng táo tợn, liều lĩnh, bất chấp sự ngăn chặn, xử lý của các cấp, ngành. Hoạt động khai thác, kinh doanh than trái phép ở Quảng Ninh đã gây phức tạp về an ninh trật tự, tác động xấu đến tài nguyên, môi trường.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/4/65989.cand