“Cuộc chiến tranh 5 ngày” và nguy cơ đối đầu Nga - Mỹ?

    Báo Đại Đoàn Kết
    1 đăng lạiGốc

    Mâu thuẫn giữa Gruzia và Nga liên quan đến vấn đề gia nhập NATO của Gruzia và việc đòi độc lập của hai tỉnh ly khai của nước này đã trở nên trầm trọng, biến thành xung đột quân sự từ ngày 8 đến 12/8/2008. Các nhà phân tích chính trị cho rằng quan hệ Gruzia - Nga đã và đang tiếp tục phát triển theo chiều hướng ngày càng xấu đi mà còn có thể dẫn tới sự đối đầu giữa Nga - Mỹ.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/9/67326.cand