Cuộc chiến lỗ đen

Như một cuốn biên niên sử của loài người về việc khám phá các định luật tự nhiên, với sự lý giải về một thế giới ngoài tầm kiểm soát của các giác quan con người.

“Hấp dẫn lượng tử xem xét các đối tượng nhỏ hơn hàng trăm tỉ tỉ lần so với một proton. Chúng ta chưa bao giờ từng trực tiếp tiếp xúc với những vật nhỏ đến như vậy và có thể sẽ không bao giờ nhưng sự khéo léo của loài người sẽ cho phép chúng ta suy luận ra sự tồn tại của chúng và thật đáng kinh ngạc, cổng vào thế giới đó lại chính là những vật thể với kích thước và khối lượng cực lớn: Các lỗ đen”. Tác giả: Leonard Susskind, NXB Trẻ phát hành.

TL