Cuộc chiến không cân sức giữa chó nhà và chúa sơn lâm

Mặc dù con hổ đã lùi bước và không muốn tấn công nhưng chó con vẫn cố chấp muốn gây chiến để cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm.

Thu Hằng (T/h)