Cuộc chiến kem

Kem Wall’s đã quay lại thị trường Việt Nam sau năm năm vắng bóng, khởi đầu cho một cuộc chiến giành thị phần của các nhãn kem đang có mặt trên thị trường.