Cuộc chiến chống hải tặc Somalia vẫn cam go

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Bước vào năm 2009, người ta tưởng rằng với những cam kết mạnh mẽ nhằm chống cướp biển ở vịnh Aden, bọn hải tặc Somalia sẽ hết đường làm ăn. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Bọn hải tặc Somalia vẫn hoành...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy3_of_20081230.58655/20090427.17860.html