Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2008 đã bắt đầu bộc lộ những bất ngờ

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Con đường vào Nhà Trắng thường rất dài, phức tạp và tốn kém. Mặc dù sôi động từ nhiều tháng nay, nhưng cuộc chạy đua vào chức vụ tổng thống Mỹ chính thức được bắt đầu từ tháng 1-2008. Việc lựa chọn ứng cử...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-07.7766393366