Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp

  Đại Biểu Nhân Dân
  55 liên quanGốcQuảng Ninh

  Tính đến 19h ngày 5.6, cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thành công. Toàn tỉnh đã có 340.134/346.663 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia đi bầu, đạt tỷ lệ 98,12%, cao hơn 4,87% so với kỳ bầu cử trước (93,25%).

  Cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị lớn ở cơ sở, là ngày hội toàn dân. Tại cuộc bầu cử này, cử tri toàn tỉnh trực tiếp bầu 1.452 trưởng thôn, bản, khu phố là những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất, có uy tín trong cộng đồng dân cư, nhiệt tình, tâm huyết với công tác ở cơ sở. Đây cũng đồng thời là nhân sự để bầu bí thư chi bộ tại Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 sẽ diễn ra vào ngày 3.7 tới. Qua đó thực hiện mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, khu phố, trên cơ sở quy trình “Dân tin - Đảng cử”.

  Ngay từ sáng 5.6, đông đảo cử tri trong tỉnh đã đến các điểm bầu cử trong không khí nô nức, phấn khởi, sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức, đủ tài để bầu vào chức danh trưởng thôn, khu. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng với sự chuẩn bị chu đáo trong từng nội dung công việc của Ủy ban bầu cử các cấp và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình, trách nhiệm của cử tri các địa phương đã góp phần đem lại thành công tốt đẹp cho ngày hội toàn dân.

  Theo số liệu báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh, tính đến 19h ngày 5.6, toàn tỉnh đã có 340.134/346.663 cử tri đại diện hộ gia đình theo danh sách đã hoàn thành việc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, đạt tỷ lệ 98,12%, cao hơn 4,87% so với kỳ bầu cử trước (93,25%).

  Qua bầu cử, đã có 1.449 người trúng cử trưởng thôn, khu. Trong đó, có 1.061 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 90%; 316 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 70% đến dưới 90%; 72 người trúng cử với tỷ lệ phiếu đạt trên 50% đến dưới 70%.

  Để tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, tỉnh đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; lắng nghe, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân; đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện tốt nhất để phục vụ bầu cử, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đầu tư cơ sở vật chất…; rà soát, thống nhất, niêm yết danh sách cử tri, đại diện hộ gia đình…

  Đặc biệt, công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, bản, khu phố được toàn bộ 1.452 thôn, bản, khu phố thực hiện đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

  Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh:

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký bỏ lá phiếu đầu tiên bầu trưởng khu 4, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, nhiệm kỳ 2022-2025

  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký bỏ lá phiếu đầu tiên bầu trưởng khu 4, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, nhiệm kỳ 2022-2025

  Cử tri Nguyễn Văn Thống, tròn 100 tuổi - cử tri cao tuổi nhất thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn

  Cử tri Nguyễn Văn Thống, tròn 100 tuổi - cử tri cao tuổi nhất thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đi bỏ phiếu bầu trưởng thôn

  Người dân xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, hân hoan đi bầu cử

  Người dân xã đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, hân hoan đi bầu cử

  Các nữ cử tri khu phố Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả bỏ lá phiếu bầu trưởng khu phố

  Các nữ cử tri khu phố Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả bỏ lá phiếu bầu trưởng khu phố

  Cử tri thôn 2, xã Bằng Cả, TP Hạ Long, phấn khởi bỏ phiếu bầu trưởng thôn

  Cử tri thôn 2, xã Bằng Cả, TP Hạ Long, phấn khởi bỏ phiếu bầu trưởng thôn

  Cử tri thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, xem danh sách cử tri tại điểm bầu cử

  Cử tri thôn 4, xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, xem danh sách cử tri tại điểm bầu cử

  Cử tri thôn Khe Quang, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, phấn khởi, nô nức bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm

  Cử tri thôn Khe Quang, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, phấn khởi, nô nức bỏ phiếu bầu ra trưởng thôn nhiệt tình, uy tín, trách nhiệm

  Cử tri thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tham gia bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn

  Cử tri thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tham gia bỏ phiếu bầu cử trưởng thôn

  Tuấn Nguyên

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dia-phuong/cuoc-bau-cu-truong-thon-ban-khu-pho-nhiem-ky-2022-2025-thanh-cong-tot-dep-i291285/