Cùng "Hướng về miền Trung"

(CAO) 20 giờ đêm nay (24-10), HTV9 cùng ba đài địa phương truyền hình trực tiếp đêm nhạc đặc biệt ‘Hướng về miền Trung’ do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức nhằm ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung.