Cung đường đèo với loạt khúc cua xuyên lòng núi

Đèo San Boldo nằm phía nam của dãy núi Alps ở Italy, nổi tiếng với hàng loạt khúc cua xuyên vào lòng núi.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/cung-duong-deo-voi-loat-khuc-cua-xuyen-long-nui-ar872838.html