Cung cấp thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hội nghị trực tuyến toàn quốc cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 11 được BHXH Việt Nam tổ chức mới đây thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện BHXH Việt Nam đã cung cấp thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch; kết quả tổ chức thực hiện công tác thu 10 tháng của năm 2017 của BHXH các tỉnh, thành phố; kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 10 tháng của năm 2017.

Quang cảnh hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ của BHXH Việt Nam trả lời những câu hỏi của các đại biểu về chế độ chính sách của người lao động được hưởng khi nghỉ hưu, việc phát triển đại lý thu BHXH tự nguyện, việc đóng BHXH cho người lao động ở các doanh nghiệp, việc cấp và quản lý thẻ BHYT, những nỗ lực trong việc kiểm soát, bảo toàn Quỹ BHYT...

Ông Phạm Lương Sơn, Phó tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho rằng, trong thời gian tới toàn ngành tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và kiên quyết đấu tranh chống các hành vi trục lợi Quỹ BHYT...

Bài và ảnh: ĐỨC LUẬN

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn)