Cung cấp thông tin hiệu quả cho đại biểu Quốc hội

(Chinhphu.vn) - Viện Nghiên cứu lập pháp (cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội) vừa phối hợp cùng dự án Chương trình nghiên cứu lập pháp (Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ- USAID) tổ chức hội thảo Chiến lược truyền thông và quảng bá của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Bà Nancy Davenport, diễn giả của Hội thảo - Ảnh: Chinhphu.vn

Hội thảo được tổ chức ngày 17/4 nhằm nâng cao hơn chất lượng nghiên cứu và thông tin về những vấn đề lập pháp của Viện, đáp ứng yêu cầu của các Ủy ban và đại biểu Quốc hội trong tranh luận, tham gia xây dựng văn bản luật và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Các đại biểu và diễn giả chính của Hội thảo là bà Nancy Davenport (chuyên gia nghiên cứu lập pháp của USAID) cho rằng vai trò của cơ quan cung cấp thông tin của Quốc hội rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội và các Ủy ban. Cơ quan cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội phải bám sát hoạt động của các đại biểu và diễn biến của đời sống để có thể dự đoán nhu cầu thông tin cho đại biểu.

Các thông tin nền tảng được cung cấp là công cụ để các đại biểu Quốc hội có thể thực hiện nhiệm vụ, vai trò đại biểu của mình khi tham gia vào các cuộc tranh luận, tham gia xây dựng văn bản luật và giám sát việc thực hiện pháp luật.

Qua trao đổi về các cách thức đưa sản phẩm thông tin đến với đại biểu Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội, các đại biểu cho rằng, vấn đề ở đây là cần có chính sách truyền thông, quảng bá như thế nào để có sản phẩm thông tin tốt nhất tới tay đại biểu Quốc hội và được đại biểu đánh giá cao. Đó là cách tốt nhất để quảng bá được sản phẩm thông tin của Viện và quảng bá uy tín của Viện tới đại biểu.

“Chủ động cung cấp thông tin, cung cấp thông tin trước cả khi đại biểu yêu cầu chứ không phải là sau khi đại biểu yêu cầu mới cung cấp thông tin”, bà Nancy nhấn mạnh đến vai trò của cơ quan thông tin khoa học như Viện nghiên cứu lập pháp.

Để quảng bá cho sản phẩm thông tin của mình, các đại biểu cho rằng Viện Nghiên cứu lập pháp cần sáng tạo trong các hình thức cung cấp thông tin, đặc biệt cần chú ý đến cung cách phục vụ.

Theo kinh nghiệm của USAID, Viện cần chủ động tiếp cận đại biểu để cung cấp dịch vụ thông tin, xây dựng thương hiệu của Viện trong các sản phẩm thông tin (ngoài tạo dựng chất lượng thông tin, thì những việc nhỏ như gắn logo trên tài liệu cũng là việc không nhỏ)…

Thành Chung