Cung cấp điện ổn định trên toàn quốc

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    * Khoảng 110 trạm hạ thế mất điện sự cố do thả đèn trời (HNM) - Tại Hà Nội, công suất và sản lượng trong các ngày Tết đều thấp hơn so với ngày thường (ngày thường, sản lượng điện tiêu thụ khoảng 20 triệu kWh, công suất hơn 1.300MW).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/195556