Cung cấp dịch vụ sex cho “alô”

    Gốc

    Về hình thức thì các dịch vụ thông tin do 8752 cung cấp như thể một kênh "giáo dục giới tính". Nhưng nếu truy cập sâu (chỉ cần nhắn tiếp 3 tin) thì thấy rằng, nó chẳng khác gì một trang web sex độc hại trên điện thoại di động.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/7/96127.cand