Cụm Thi đua số 2 Bộ đội biên phòng Thanh Hóa tổng kết công tác thi đua - khen thưởng

  9 liên quanGốc

  Tại Đồn Biên phòng Yên Khương, Cụm thi đua số 2 Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa vừa tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2020.

  Đại tá Nguyễn Văn Thú, -Chính ủy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

  Cụm thi đua số 2 BĐBP tỉnh có 6 đơn vị, gồm: Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Đồn Biên phòng Yên Khương, Đồn Biên phòng Bát Mọt và Tiểu đoàn huấn luyện - cơ động.

  Năm 2020, với chủ đề thi đua: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, Cụm thi đua số 2 đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các mặt công tác, các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

  Các đơn vị phát động phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm duy trì thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

  Công tác phát hiện, nhân rộng biểu dương các điển hình tiên tiến được quan tâm hơn, các đơn vị đã có sự động viên, biểu dương, đề nghị tuyên dương, khen thưởng, qua đó khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia thi đua học tập, công tác.

  Nét nổi bật là các đơn vị trong Cụm thi đua đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chặt chẽ biên giới, địa bàn được phân công phụ trách. Công tác nắm, dự báo tình hình, tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nổi bật là tội phạm ma túy, buôn lậu; xây dựng doanh trại chính quy; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng các mô hình giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phòng, chống thiên tai, đặc biệt là tham gia phòng, chống dịch Covid-19, được các đơn vị quan tâm.

  Bàn giao Cờ thi đua cho đơn vị Cụm trưởng phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Thú - Chính ủy BĐBP tỉnh đã biểu dương những nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trong Cụm thi đua số 2. Khẳng định công tác thi đua - khen thưởng và Phong trào Thi đua quyết thắng của các đơn vị trong Cụm đã bám sát nội dung hướng dẫn của cấp trên, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung thi đua đề ra có chất lượng, hiệu quả.

  Đồng chí yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục duy trì thực hiện thắng lợi Phong trào Thi đua quyết thắng trong thời gian tới gắn với các đợt cao điểm và thi đua đột kích năm 2021. Tập trung vào nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới; xây dựng đơn vị có nề nếp chính quy, giữ nghiêm kỷ luật và tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

  Quốc Toản

   Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/luc-luong-vu-trang/cum-thi-dua-so-2-bo-doi-bien-phong-thanh-hoa-tong-ket-cong-tac-thi-dua-nbsp-khen-thuong/125065.htm