Cụm thi đua số 11 thành phố Hà Nội tổng kết công tác thi đua khen thưởng

Ngày 14-11, Cụm thi đua số 11 TP Hà Nội gồm 6 đơn vị: Cảnh sát PCCC, TANDTP, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cục Thi hành án dân sự, VKSND TP đã tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và triển khai, ký kết giao ước thi đua năm 2017.