Cụm thi đua số 1 tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

Sáng 14-10, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thanh Hóa - đơn vị trưởng Cụm thi đua số 1 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số 1 - TAND các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo TAND 14 tỉnh, thành phố trong Cụm thi đua số 1.

Theo báo cáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 được thực hiện với tinh thần đổi mới, khoa học, bài bản, chủ động. Đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác phát động và triển khai thực hiện các phong trào thi đua được thực hiện sớm, kế hoạch cụ thể; mục tiêu thi đua rõ ràng, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, đoàn thể, các nhiệm vụ trọng tâm của TAND; các phong trào đi đua được phát động toàn diện, đồng bộ với sự tham gia của các tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể làm động lực lôi cuốn, động viên toàn thể cán bộ, công chức, người lao động phấn khởi tham gia thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao, tạo hiệu ứng lan tỏa và nhân rộng. Công tác khen thưởng bảo đảm khách quan, công bằng, đúng thực chất, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích, đồng thời có tác dụng nêu gương, tạo động lực phấn đấu cho các tập thể, cá nhân. Hiệu quả phong trào thi đua thực sự trở thành động lực để các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Sau ý kiến của các đại biểu, phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những kết mà Cụm thi đua số 1 đạt được trong công tác thi đua khen thưởng thời gian qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chánh án TAND tối cao đề nghị TAND của Cụm thi đua tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua đã phát động, tạo động lực lôi cuốn, động viên cán bộ, công chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, XIII) của Đảng.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo thường xuyên, liên tục, đúng kế hoạch đề ra. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tập trung về cơ sở, gắn với yêu cầu tình hình thực tế và mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác giải quyết, xét xử các loại án.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TAND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án, đảm bảo đúng hạn luật định, không có án tồn đọng hay vi phạm về thời gian, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót do lỗi chủ quan của thẩm phán. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án, tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến.

Tiếp tục thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có tác phong và lề lối làm việc khoa học; chú trọng và đẩy mạnh các giải pháp phát hiện, bồi dưỡng mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến để kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong hệ thống TAND hai cấp…

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2023; bỏ phiếu suy tôn Cờ thi đua Chính phủ đối với TAND cấp tỉnh, TAND cấp huyện.

Quốc Hương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/cum-thi-dua-so-1-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2022/170506.htm