Cúm gia cầm lan rộng khắp Hàn Quốc

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc ngày 9/5 cho biết mặc dù đã tiêu hủy hàng triệu gia cầm trên toàn lãnh thổ nước này, nhưng dịch cúm gia cầm đã lây lan ra gần như toàn bộ các khu vực của Hàn Quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/248576/Default.aspx