Cụm dân cư, khu đô thị mới là cơ sở để hình thành mô hình nông thôn mới

    Gốc

    (HNM) - “Việc làm tốt công tác quy hoạch và xây dựng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ và xây dựng các khu đô thị mới bên cạnh hàng loạt các khu công nghiệp đang được triển khai tại Long An sẽ là cơ sở để hình thành những mô hình mới về việc xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/180177