Cụm Công nghiệp Thịnh Phát “rộng mở” chờ nhà đầu tư

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Đang giữ vị trí trong Top 5 đơn vị mạnh nhất về năng lực sản xuất dây - cáp điện tại Việt Nam. Gần đây, Công ty Cổ phần Dây – Cáp điện Thịnh Phát (Thịnh Phát) đã chính thức công bố hoạt động Cụm công nghiệp Thịnh Phát tại tỉnh Long An.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/thuonghieumanh/2007/11/130225