Cục trưởng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kiểm soát xe quá tải

Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục trưởng các Cục QLĐB phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm về hiệu quả chỉ đạo kiểm soát xe quá tải trên địa bàn Cục phụ trách.

Cục trưởng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kiểm soát xe quá tải - Ảnh 1

Xe quá tải có chiều hướng diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Ảnh Trần Kim

Theo Tổng cục ĐBVN, thời gian gần đây tình hình xe quá tải có chiều hướng diễn biến phức tạp tại một số địa phương, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan như: Dịp cuối năm yêu cầu vận tải tăng cao, Trạm KTTT xe lưu động một số địa phương báo cáo tạm dừng hoặc ngừng hoạt động do thiếu lực lượng; quyết tâm của một số nơi trùng xuống, nguồn kinh phí bố trí cho hoạt động KSTT phương tiện hạn hẹp…dẫn đến tình trạng xe quá tải tái diễn trở lại.

Do đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công triển khai thực hiện nghiêm theo đúng kế hoạch 6478/KH-TCĐBVN của Tổng cục ĐBVN đã đề ra trong đó đặc biệt lưu ý việc tập trung bố trí lực lượng trên các quốc lộ theo địa bàn từng Cục QLĐB phụ trách đặc biệt là QL1 (ưu tiên 2 đầu tuyến nơi tập trung nhiều đầu mối bốc xếp hàng hóa).

Đồng thời, bố trí lực lượng, phương thức hoạt động, Cục trưởng các Cục QLĐB phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm về hiệu quả chỉ đạo kiểm soát xe quá tải trên địa bàn Cục phụ trách. Lực lượng các Cục bám sát địa bàn, thu thập thông tin, diễn biến tình hình, phân tích và dự báo hoạt động xe quá tải trên địa bàn; báo cáo kịp thời các địa bàn, các doanh nghiệp, chủ phương tiện hiện đang là điểm nóng; sử dụng nhiều biện pháp thích hợp kết hợp sử dụng máy quay, thiết bị ghi hình để lưu lại các hành vi vi phạm và tổng hợp báo cáo về Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo đồng thời gửi bằng văn bản (kèm theo hình ảnh vi phạm) để Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN thông báo và làm việc với chính quyền địa phương, đề nghị chính quyền địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục yêu cầu các Cục QLĐB tăng cường các hình thức tuyên truyền, chủ động đưa tin về kết quả hoạt động trong kiểm soát xe quá tải; chia sẻ thông tin với các báo và tạp chí khác để phối hợp tuyên truyền trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch.

Thủ trưởng các Vụ và Cục liên quan, theo nhiệm vụ đã phân công trong Kế hoạch 6478/KH-TCĐBVN chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị mình và trách nhiệm trong công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, yêu cầu Vụ ATGT, Vụ Pháp chế - Thanh tra theo dõi, đôn đốc và tăng cường kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo và đề xuất chỉ đạo thường xuyên. Riêng các Cục QLĐB thực hiện bổ sung báo cáo đột xuất các trường hợp điển hình, phức tạp, mang tính thời sự…và báo cáo tuần trước 16h thứ 6 hàng tuần về Tổng cục ĐBVN.

Trần Kim