Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm cần được xử lý

Tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn xảy ra trên phạm vi rộng, là vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước nhưng các biện pháp quản lý nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý thông qua công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý của Cục Thuế TP còn rất nhiều hạn chế.

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh: Vẫn còn tồn tại nhiều sai phạm cần được xử lý - Ảnh 1

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh. Nguồn Internet.

Mới đây Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước (NSNN) với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của TTCP, Cục thuế TP là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thuế cả nước về triển khai sớm chính sách thuế, có ngân sách Nhà nước chiếm 1/4 số thu của cả nước.

Đáng chú ý, qua thanh tra cho thấy nợ thuế trên địa bàn TP hằng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày.

Buông lỏng công tác quản lý

Tuy nhiên, Cục thuế chưa làm hết trách nhiệm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế (như không áp dụng biện pháp cưỡng chế phong tỏa, trích tiền từ tài khoản 25 DN, nợ thuế 321,8 tỉ đồng; không áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế khác của 82 doanh nghiệp, nợ thuế 457,4 tỉ đồng), dẫn đến số nợ thuế không giảm mà ngày càng tăng.

Theo TTCP, công tác quản lý thuế , Cục Thuế thực hiên không đầy đủ. Trong 02 năm 2012, 2013 tỷ lệ kiểm tra chỉ đạt thấp 31-34%/số phải kiểm tra theo quy đinh nên chưa phát hiện, ngăn chặn kip thời các trường hợp vi phạm.

Viêc chấp hành quy định về quy trình tiến hành thanh tra, kiểm tra thuế chưa nghiêm, nhất là vi Phạm về thời hạn các bước tiến hành kiểm tra; chưa cập nhật kịp thời hồ sơ thanh tra để quản lý trên hệ thống TTr; Việc khai thác hệ thống báo cáo trên ứng dụng TTr để theo dõi, phát hiện, xử lý vi Pham quy trình thanh, kiểm tra chưa được Cục Thuế thực hiện nghiêm túc, đồng thời thể hiện sự lãng phí tiền đầu tư, triển khai ứng dụng TTr.

Tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuê chưa đúng theo quy định.

Công tác quản lý hoàn thuế GTGT tai Cục Thuê còn có khuyết điểm như: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết chậm thời gian chiếm tỷ lệ cao (20%). Cục Thuế tự chỉnh sửa mẫu sô 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính là sai thẩm quyền, vi Pham Khoản 1, Điều 9 Luật Ban hành văn bán quy phạm pháp luật.

Kết quả kiểm tra, xác minh hóa đơn phát hiện 13 doanh nghiêp có sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện để hoàn thuế, số tiền phải truy hoàn là 1.022 triệu đồng, trong đó: thuế GTGT: 352,5 triệu đồng; thuế TNDN: 670 triệu đồng.

Viêc đối chiếu, xác nhận công nợ không thuờng xuyên, không kịp thời nên số liệu nợ phản ánh sai thực tế.

Nợ thuế trên địa bàn Thành phố hàng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày. Tuy nhiên, Cục Thuế chưa làm hêt trách nhiêm, thiếu kiên quyết trong việc áp dụng các biện pháp cuỡng chế thu hồi nợ thuê dẫn đến số nợ thuế không giảm mà ngày càng tăng, nhất là các khoản nợ quá hạn trên 90 ngày.

Công tác quản lý nợ tiền đất còn có biểu hiện buông lỏng

Kết quả kiểm tra, xác minh hồ sơ kê khai quyết toán thuê của 23 doanh nghiệp thuộc Phạm vi quản lý của Cục Thuế thấy hầu hết các doanh nghiệp được kiểm tra đều có hành vi vi Phạm chính sách, pháp luật về thuế ở các mức độ và hình thúc khác nhau. Tổng số tiền thuế vi Phạm phải xử lý đối với 23 doanh nghiêp: Kiên nghị truy thu nộp NSNN là 2.569.015 triệu đồng; giảm lỗ 251.947 triệu đồng; giảm trừ quyết toán công trình 17.397 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra một số hồ sơ giải quyết khiếu nại quyết định xử lý truy thu qua thanh tra kiểm tra của cơ quan thuế còn một số khuyết điểm.

Viêc áp dụng quy định pháp luật để xử lý hành vi vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế của một só đối tượng nộp thuê nhưng không đúng với lối vi Phạm theo biên bản, hồ sơ thanh, kiểm tra thuế, dẫn đến đã truy thu nộp vào NSNN sai tăng số tiền 941,7 triệu đồng và thu thiếu số tiền 1.714 triệu đồng.

Tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiêp bỏ trốn xảy ra trên phạm vi rộng, là vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, nhưng các biên pháp quản lý nhằm ngăn chặn, phát hiện, xử lý thông qua công tác thanh, kiểm tra và công tác quản lý của Cục Thuế còn rất hạn chế: Kết quả kiểm tra, xác minh phát hiện: 44 doanh nghiêp (bên mua) sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ để kê khai, hoàn thuê với số tiền phải truy thu và giảm khấu trừ là 26.394 triệu đồng. Đên thời điểm kết thúc thanh tra trực tiếp, có 05 doanh nghiêp đã chủ động nộp tiền thuế vi Phạm vào tài khoản tạm giữ cả Thanh tra Chính phủ và nộp vào NSNN, vói tổng số tiền là 5.888 triệu đồng.

Đến thời điểm kết thúc thanh tra trực tiếp, do giới hạn về điều kiện nhân lực và thời gian, Thanh tra Chính phủ đã bàn giao cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh toàn bộ thông tin, số liệu của 9.116 DN do Thanh tra Chính phủ kiểm tra trên cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế quản lý phát hiện DN Có sử dụng hóa đơn bất hợp pháp kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuê với tổng giá trị HH-DV là 3.537.439 triệu đồng, để cơ quan thuế tiếp tục kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Cần xử lý nghiêm những khuyết điểm, vi phạm

Với những sai phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Bộ Tài chính: chỉ đạo Tổng cục Thuế kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm được nêu tại phần kết quả thanh tra.

Đối với Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm theo thẩm quyền đối với: Trưởng các phòng nghiệp vụ tại văn phòng Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thuế quận, huyện. TTCP kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tiến hành thanh tra , kiểm tra, xử lý vi phạm ( nếu có) đối với 34 trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phần qua kiểm tra, xác minh tại các đơn vị phát hành và Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Thái Dương thấy bán cao hơn giá mua là 4.707.000 triệu đồng.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ khẳng định Cục Thuế TP.HCM phải truy thu nộp bổ sung ngân sách nhà nước số thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh tăng phát hiện qua thanh tra từ năm 2010 đến 2014 (do thay đổi giá tính thuế từ Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn sang công ty cổ phần thương mại khu vực) của Sabeco là 2.479 tỉ đồng.

Anh Quách