Cục Thuế TP.HCM: Nợ thuế giảm gần 20%

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến ngày 30-9-2016, tổng số nợ có khả năng thu tại đơn vị là 10.008 tỷ đồng, giảm 19,83% so với nợ thuế đến thời điểm ngày 31-12-2015, tương đương giảm 2.476 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM: Nợ thuế giảm gần 20% - Ảnh 1

DN làm thủ tục tại Cục Thuế TP.HCM: Ảnh: Nguyễn Huế

Trong đó có các khoản nợ dự kiến chưa thu được là 3.822 tỷ đồng bao gồm: các khoản thu từ đất là 1.562 tỷ đồng; tiền chậm nộp là 1.985 tỷ đồng; tiền phạt vi phạm hành chính là 335 tỷ đồng. Như vậy, số nợ có khả năng đôn đốc thu là 6.126 tỷ đồng.

Cục Thuế TP.HCM cho biết, trong năm 2016 công tác quản lý thu nợ thuế được đơn vị được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Để làm tốt công tác đốc thu nợ thuế, Cục Thuế đã bám sát chỉ đạo của UBND TP.HCM, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế tăng cường rà soát, theo dõi, quản lý số thuế nợ, phân loại nợ đúng tiêu thức, triển khai các biện pháp thu nợ, xử lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định và các quy trình hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ cho các đơn vị đồng thời thực hiện công khai các doanh nghiệp có số nợ thuế đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Kết quả, tính đến hết tháng 9, Cục Thuế TP.HCM đã thực hiện thu được 8.745 tỷ đồng nợ thuế của năm 2015 chuyển sang. Trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 5.308 tỷ đồng, thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 3.437 tỷ đồng.

Nguyễn Huế