Cục Thuế TP HCM mắc nhiều sai phạm trong quản lý thuế

Các thiếu sót, sai phạm này chủ yếu rơi vào trường hợp để doanh nghiệp nợ thuế nhiều mà không có biện pháp cưỡng chế, còn tồn tại việc sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện, kê khai chuyển nhượng cổ phần không đúng...

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra kiểm tra, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với Cục Thuế TP HCM. Theo đó, cơ quan này tập trung thanh tra những nội dung chủ yếu về công tác quản lý nợ thuế và nợ tiền đất; việc chấp hành chính sách pháp luật trong việc kê khai, quyết toán thuế của doanh nghiệp; xử lý hóa đơn bất hợp pháp của cơ quan thuế TP HCM.

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều thiếu sót trong công tác quản lý thuế của Cục thuế TP HCM. Ảnh: LC.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Cục Thuế TP HCM là một trong những đơn vị dẫn đầu ngành thuế cả nước về triển khai chính sách thuế mới, luôn có số thu ngân sách nhà nước đạt cao, chiếm một phần tư số thu của cả nước, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cơ quan này đã chỉ ra những hạn chế, sai phạm trong quản lý đối với Cục Thuế Thành phố. Thứ nhất, kế hoạch thanh tra còn hàng loạt bất cập trong xây dựng kế hoạch không sát với thực tế, chưa ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm; phát hiện, xử lý vi phạm quy trình thanh tra chưa thực hiện nghiêm túc; tính tiền chậm đối với người nộp thuế bị xử lý qua thanh tra; công tác giải quyết hồ sơ chậm...

Thứ hai, kết quả kiểm tra, xác minh hóa đơn phát hiện 13 doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn không đủ điều kiện để hoàn thuế. Việc đối chiếu xác nhận công nợ không thường xuyên, số liệu phản ánh nợ sai thực tế, kết quả kiểm tra thời điểm 30/9/2014 với số nợ thuế, tiền nộp chậm là 161 tỷ đồng. Đặc biệt cơ quan thuế theo dõi, quản lý đối với 844 trường hợp báo cáo hết dư nợ tại thời điểm trên với số tiền chậm là 19,4 tỷ đồng.

Thứ ba, Thanh tra Chính phủ cho rằng vấn đề nợ thuế tại TP HCM hằng năm đều tăng, nhất là các khoản nợ trên 90 ngày nhưng Cục Thuế Thành phố đã không làm hết trách nhiệm, thiếu biện pháp cưỡng chế thu hồi nợ thuế như không áp dụng biện pháp cưỡng chế, phong tỏa tiền từ tài khoản 25 doanh nghiệp. Thuế Thành phố không áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế khác 82 doanh nghiệp dẫn đến số thuế không giảm mà ngày càng tăng, nhất là những khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày.

Tình trạng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn xảy ra trên phạm vi rộng gây thất thu cho ngân sách Nhà nước. Trong đó, phát hiện 44 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp với số tiền phải truy thu và giảm khấu trừ là hơn 26,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Thanh tra chính phủ cũng phát hiện 34 trường hợp cá nhân chuyển nhượng cổ phần giai đoạn 2011-2012 với giá bán cao hơn mua là trên 4.700 tỷ đồng...

Trước những vi phạm, thiếu sót đối với Cục Thuế TP HCM, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo Cục Thuế Thành phố rà soát, xử lý nghiêm túc, kịp thời đối với các hóa đơn bất hợp pháp theo thông báo của công an chuyển đến, chuyển cơ quan công an để điều tra, xử lý nếu vi phạm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng và các cơ quan ban ngành làm rõ trách nhiệm kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với lãnh đạo Cục Thuế TP HCM có liên quan đến khuyết điểm cũng như trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân lãnh đạo để xảy ra thiếu sót, có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Hoài Thu/Vnexpress.net