Cục Thuế TP. Đà Nẵng: Thu nội địa 5 tháng tăng hơn 20% so với cùng kỳ

  Thời báo Tài chính
  469 liên quanGốcĐà Nẵng

  Ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, thu nội địa tháng 5/2022 trên địa bàn thành phố được 1.388,2 tỷ đồng, đạt 9,2% dự toán, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Lũy kế thu nội địa 5 tháng đầu năm 2022 là 9.353,2 tỷ đồng, đạt 61,9% dự toán, tăng 20,2% so với cùng kỳ.

  Thu hồi 2.425 tỷ đồng nợ đọng thuế

  Để đạt được kết quả trên, theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, bên cạnh công tác quản lý thu, thì công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế được đẩy mạnh. Đến 31/5/2022, cục thuế có số tiền thuế nợ là 2.793 tỷ đồng, tăng 675,85 tỷ đồng (tăng 31,92%) so với thời điểm 31/12/2021. Trong đó, nợ khó thu là 345 tỷ đồng, giảm 55,7 tỷ đồng (giảm 13,92%); nợ có khả năng thu là 1.907,5 tỷ đồng, tăng 256,97 tỷ đồng, tăng 15,5% so với 31/12/2021. Nợ chờ xử lý khiếu nại là 540,5 tỷ đồng, tăng 474,6 tỷ đồng.

  Công chức Cục Thuế TP. Đà Nẵng đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế.

  Trong 5 tháng đầu năm 2022, cục thuế đã ban hành 6.651 lượt quyết định cưỡng chế, với số tiền thuế nợ thuộc diện cưỡng chế là 2.083 tỷ đồng. Qua các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, từ đầu năm đến nay, cục thuế đã thu hồi 2.425 tỷ đồng nợ đọng thuế; trong đó, thu số tiền thuế nợ năm 2021 chuyển sang năm 2022, với số tiền 327,3 tỷ đồng; thu tiền thuế nợ phát sinh trong năm 2022 là 2.098 tỷ đồng.

  Ngoài ra, cục thuế đã xử lý nợ thuế đối với 30.513 trường hợp khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền chậm nộp, theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, với tổng số tiền thuế xử lý là 637.289 triệu đồng.

  Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 98,1%

  Theo Cục Thuế TP. Đà Nẵng, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký nộp thuế điện tử là 23.784 đơn vị, đạt tỷ lệ 98,10%; tổng số giao dịch điện tử lũy kế từ đầu năm đến ngày 13/5/2022 là 43.062 giao dịch, số tiền nộp ngân sách là 5.178 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, ông Khoái cho hay, công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) cũng được thực hiện quyết liệt, trong tháng, cục thuế đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác triển khai HĐĐT và tổ chức cuộc họp với các tổ chức cung cấp giải pháp HĐĐT để cùng phối hợp, giải quyết những vướng mắc khó khăn khi chuyển đổi cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh đang sử dụng HĐĐT.

  Tính đến ngày 30/5/2022, đơn vị đã triển khai được 20.160 người nộp thuế (NNT) và 821 đơn vị mới thành lập từ ngày 1/4/2022; trong đó, chuyển đổi HĐĐT đạt 92,19%; tỷ lệ số NNT đã đăng ký trên tổng số NNT phải đăng ký là 94,78%.

  Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách quý II/2022

  Để phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách quý II/2022, ông Khoái cho biết, căn cứ kết quả thu nội địa tháng 5/2022, tháng 6, Cục Thuế TP. Đà Nẵng giao từng phòng liên quan và các chi cục thuế quận, khu vực tiến hành rà soát từng khoản thu, sắc thuế để đánh giá, phân tích nguyên nhân tác động đến thu nội địa, trong đó cần đánh giá ảnh hưởng tăng, giảm thu của các chính sách mới ban hành và các khoản thu đột biến phát sinh tăng giảm do kinh tế.

  Trên cơ sở đó, dự báo khả năng thu ngân sách nhà nước tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 theo từng nguồn thu, sắc thuế như thu số thuế phát sinh, thu nợ thuế, thu qua thanh tra, kiểm tra thuế và thu theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ...; qua đó, tìm các giải pháp thu thích hợp nhằm góp phần hoàn thành dự toán thu quý II/2022.

  Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát kê khai thuế của NNT tại trụ sở cơ quan thuế theo phương thức quản lý rủi ro để tạo thuận lợi cho NNT.

  Đồng thời, cơ quan thuế đẩy mạnh chống thất thu thuế, nhất là các lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, viễn thông, chuyển nhượng bất động sản…; thực hiện phân loại NNT theo từng lĩnh vực, ngành nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp; tiến tới xây dựng kế hoạch hoặc đề án chống thất thu thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề và triển khai hiệu quả trong từng năm và cả giai đoạn 2022 - 2025.

  Theo ông Khoái, ngay từ những tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT; tập trung tuyên truyền các chính sách thuế mới, các chính sách hỗ trợ NNT bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế theo chủ trương của ngành; các quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số, kinh doanh bất động sản…; đồng thời, hỗ trợ NNT tiếp cận ứng dụng eTax mobie.

  Đặc biệt, Cục Thuế TP. Đà Nẵng đang phối hợp với các sở, ban, ngành quyết liệt triển khai thực hiện HĐĐT, phấn đấu đến ngày 15/6/2022 đạt 100% các đơn vị, hộ, cá nhân kinh doanh cũng như các tổ chức kinh tế khác sử dụng HĐĐT./.

  Đức Việt

  Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/cuc-thue-tp-da-nang-thu-noi-dia-5-thang-tang-hon-20-so-voi-cung-ky-106797.html