Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa: Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa vừa triển khai các nội dung theo Công văn số 2499 ngày 12-3-2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Theo đó, ngành Thuế chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn để xác định nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực có khả năng thu, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành thu ngân sách cho tỉnh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2024. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các chi cục thuế tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các chính sách tài chính mới, tập trung rà soát các nguồn thu để đôn đốc kê khai nộp thuế đầy đủ, kịp thời, chống thất thu đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn kê khai, nộp thuế không phù hợp với thực tế kết quả kinh doanh; tích cực đôn đốc xử lý nợ đọng, thu hồi nợ thuế. Đồng thời, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh khai thác nguồn thu ngân sách từ nguồn bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước; tăng cường quản lý thuế đối với các công trình xây dựng nhà ở tư nhân, chú trọng các trường hợp chủ thầu xây dựng không thi hành pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế tiếp tục nghiên cứu, triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch; tăng cường công tác kiểm tra sử dụng hóa đơn điện tử của người nộp thuế; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đối với cơ sở kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn quản lý theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

VÂN TÂM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/kinh-te/202404/cuc-thue-tinh-khanh-hoa-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-thu-ngan-sach-c7c2f0b/