Cục Thuế thành phố Hà Nội phạt, truy thu hơn 1.200 tỷ đồng

  Đại Biểu Nhân Dân
  459 liên quanGốcHà Nội

  Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố do cơ quan Thuế quản lý thu ước 6 tháng đầu năm 2022 thực hiện 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất dự kiến được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

  Động lực quan trọng để xây dựng, phát triển Thủ đô
  Thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn

  4 nhiệm vụ, 6 nhóm giải pháp

  Theo Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn, để đạt được kết quả trên, ngoài việc chủ động xây dựng nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế năm 2022 với 4 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp, ngành thuế Thủ đô còn chủ động triển khai các giải pháp về quản lý thuế theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

  Công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT) tiếp tục được tập trung đẩy mạnh thông qua việc đa dạng hóa các hình thức triển khai trực tiếp và trực tuyến. Cục Thuế cũng đã kịp thời phối hợp với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông của Trung ương và thành phố để tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế. Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của NNT thông qua nhiều hình thức, đặc biệt Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ NNT qua hệ thống thuế điện tử (eTax) để giải quyết ngay hoặc báo cáo, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét giải quyết.

  Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực rủi ro cao như thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản
  Ảnh: ITN

  Các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế được triển khai có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước để trốn thuế, chây ỳ, nợ đọng tiền thuế.

  Cục Thuế đã tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, NNT để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, NNT duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước (NSNN).

  Thực hiện 6.197 cuộc thanh tra, kiểm tra

  Năm 2022, Cục Thuế thành phố Hà Nội được giao dự toán thu ngân sách nhà nước 289.750 tỷ đồng, chiếm trên 24% tổng thu ngân sách nội địa cả nước, đứng đầu toàn quốc. Vì vậy, trước áp lực hoàn thành dự toán thu của thành phố, Cục Thuế Hà Nội triển khai các giải pháp đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Cùng với đó, Cục Thuế sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế.

  Cục thuế thành phố cũng chú trọng công tác chuẩn bị trước khi thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trên cơ sở phân tích rủi ro chuyên sâu, dựa trên cơ sở dữ liệu thông tin điện tử của ngành thuế. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn thông tin, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành hoàn thành 6.197 cuộc thanh kiểm tra, đạt 40% kế hoạch được giao. Tổng số xử lý qua thanh tra, kiểm tra ước thực hiện 2.755 tỷ đồng, trong đó: giảm thuế GTGT được khấu trừ 259 tỷ đồng; giảm lỗ 1.258 tỷ đồng; tổng thuế truy thu, truy hoàn và phạt 1.237 tỷ đồng.

  Công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế được tập trung đẩy mạnh nhằm hạn chế tối đa hiện tượng khai không đúng hồ sơ hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt số tiền hoàn thuế của Nhà nước. Tăng cường việc thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề với các lĩnh vực rủi ro cao về thuế như: thương mại điện tử, giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, nhà đất, hoàn thuế.

  Triển khai công tác quản lý nợ, Cục Thuế thành phố Hà Nội hướng tới mục tiêu kép vừa thu hồi nợ thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần: tập trung phân loại hồ sơ nợ, tháo gỡ hoặc phối hợp các sở, ngành, quận, huyện, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, NNT. Song song với đó, Cục Thuế cũng phối hợp với các đơn vị kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế (bằng nhiều biện pháp mạnh như công khai nợ thuế, cưỡng chế hóa đơn; thanh tra, kiểm tra toàn diện việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế của NNT; gửi văn bản đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp…). Ước tổng nợ tại thời điểm ngày 30.6.2022 là 22.496 tỷ đồng, giảm 1.437 tỷ đồng (tương đương giảm 6%) so với cùng kỳ năm 2021. Ước thu nợ 6 tháng đầu năm 2022 được 4.650 tỷ đồng, đạt 47% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

  Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao, 6 tháng cuối năm 2022, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp. Trong đó, Cục Thuế sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực thi chính sách pháp luật về thuế, qua đó giúp doanh nghiệp, NNT duy trì ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất, kinh doanh.

  Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; rà soát, ưu tiên triển khai sớm những doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao, có dư địa khai thác tăng thu lớn theo chuyên đề. Triển khai hiệu quả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tiếp tục rà soát các quy trình quản lý thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của hoạt động quản lý thuế, trong giải quyết thủ tục hành chính thuế và quản lý nội ngành, hướng tới chuyển đổi số một cách toàn diện.

  Văn Anh

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/cuc-thue-thanh-pho-ha-noi-phat-truy-thu-hon-1200-ty-dong-i292687/