Cục Tần số VTĐ đứng đầu về Chỉ số CCHC cấp Cục thuộc Bộ TT&TT

(ICTPress) - Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ) là đơn vị được xếp hạng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ, đạt tổng điểm 89,16 điểm (Điểm thẩm định 73,75/80, điểm điều tra xã hội học là 15,43/20).

(ICTPress) - Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ) là đơn vị được xếp hạng đầu về Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ, đạt tổng điểm 89,16 điểm (Điểm thẩm định 73,75/80, điểm điều tra xã hội học là 15,43/20).

Ngày 17/5/2017, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ TT&TT đã chủ trì Hội nghị.

Cục Tần số VTĐ đứng đầu về Chỉ số CCHC cấp Cục thuộc Bộ TT&TT - Ảnh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả CCHC của các Cục trực thuộc Bộ theo Bộ chỉ số được ban hành tại Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 30/12/2016.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ TT&TT, đơn vị chủ trì thực hiện Chỉ số, trên cơ sở văn bản hướng dẫn, 9/10 Cục trực thuộc Bộ đã tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính năm 2016 của đơn vị mình theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định và xây dựng báo cáo tự đánh giá, chấm điểm kết quả cải cách hành chính của các Cục theo quy định.

Theo đánh giá kết quả sau 4 tháng triển khai thực hiện việc xác định Chỉ số CCHC theo Quyết định số 08/QĐ-BTTTT ngày 05/01/2017, ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết: Kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2016 của các Cục, thứ tự xếp hạng chung và xếp hạng lĩnh vực phản ánh tương đối chính xác, khách quan, trung thực kết quả triển khai cải cách hành chính thực tế của các Cục. Cụ thể, hầu hết các Cục có kết quả CCHC năm 2016 ở mức khá (06/09 Cục), 02 Cục có kết quả ở mức tốt. Cục Tần số VTĐ có kết quả tốt nhất và mức điểm cao cách biệt so với các Cục khác (kể cả Cục Tin học hóa ở thứ tự liền kề). Cục An toàn thông tin có mức điểm thấp nhất do Chỉ số CCHC năm 2016 chỉ được tính điểm điều tra xã hội học (Cục An toàn thông tin không thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2016 theo yêu cầu của Bộ).

Cục Tần số VTĐ đứng đầu về Chỉ số CCHC cấp Cục thuộc Bộ TT&TT - Ảnh 2

Bảng Chỉ số CCHC năm 2016 của các Cục trực thuộc Bộ

Theo Vụ Tổ chức cán bộ, năm 2017 là năm đầu tiên Bộ TT&TT triển khai thực hiện đánh giá kết quả CCHC của các Cục trực thuộc Bộ nhưng hầu hết các Cục đã nghiêm túc và có nhiều nỗ lực trong triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2016 của đơn vị.

Công tác thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các đơn vị được Hội đồng thẩm định và Tổ Giúp việc thực hiện nghiêm túc, khách quan, công bằng, minh bạch. Kết quả thẩm định dựa trên các căn cứ, tài liệu kiểm chứng đảm bảo độ tin cậy cao, phản ánh khá chính xác kết quả CCHC của các đơn vị. Kết quả đánh giá và sự tham mưu, tư vấn của Hội đồng là cơ sở để Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định điểm đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần CCHC của các đơn vị một cách khách quan, công bằng.

Công tác điều tra xã hội học cũng được triển khai bài bản, khoa học, đảm bảo tiến độ. Đối tượng trả lời phiếu khảo sát nhìn chung rất trách nhiệm, đánh giá đầy đủ, khách quan kết quả CCHC của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng khẳng định: CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm nhằm xây dựng một nền hành chính trong sạch, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện Chương trình CCHC nhà nước của Chính phủ, thời gian vừa qua, các cơ quan hành chính thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực của cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính (đặc biệt là lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính). Nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ về CCHC cũng có những chuyển biến rõ rệt (mặc dù vẫn còn không ít người hiểu rằng CCHC là cải cách thủ tục hành chính).

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan hành chính thuộc Bộ cũng như của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác CCHC, việc ban hành Bộ chỉ số CCHC với một hệ thống tiêu chí chung để theo dõi, đánh giá kết quả CCHC hàng năm của các cơ quan hành chính thuộc Bộ là thực sự cần thiết. Việc xác định chỉ số CCHC hàng năm của các đơn vị giúp cho Lãnh đạo Bộ TT&TT có cái nhìn tổng quan về kết quả triển khai thực hiện Chương trình CCHC của Chính phủ, Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của Bộ, qua đó, so sánh, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm giữa các cơ quan hành chính thuộc Bộ với nhau.

"Kết quả này là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Bộ kịp thời có những chỉ đạo, điều hành để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính của Bộ và là căn cứ quan trọng để thực hiện bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, tập thể", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Kinh nghiệm thúc đẩy CCHC ở Cục Tần số VTĐ

Chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy CCHC của Cục, bà Nguyễn Phương Anh, Phó Cục trưởng Cục Tần số VTĐ cho biết kết quả là sự động viên khích lệ để Cục tiếp tục làm tốt trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trong những năm qua, Cục tập trung cải cách thể chế và đã hoàn thành cơ bản về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Các quy hoạch về tần số VTĐ được xây dựng và ban hành sớm để đi đầu phục vụ sự phát triển nhanh của lĩnh vực tần số - VTĐ. Cục cũng tập trung truyền thông mạnh các quy định, đáp ứng triển khai các quy định tại Việt Nam. Đặc biệt, khi Luật Tần số - VTĐ có hiệu lực, nhiều thủ tục giấy tờ được cắt giảm tối đa, giảm 50% giấy tờ, giảm 30 – 50% thời gian cấp phép, 14/20 dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3 ,4, cấp phép 24.000 giấy phép điện tử, chiếm 70% tổng giấy phép được cấp.

Các yếu tố quan trọng để Cục đạt được các kết quả này là nhờ có tinh thần công tác tăng cường hậu kiểm, thủ tục hành chính phải đơn giản, hạ tầng CNTT đồng bộ, hiện đại, liên thông CSDL tần số - VTĐ, khách hàng, tuân thủ các quy định tổ chức bộ máy, áp dụng các quy trình ISO vào tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, hiện đại hóa hành chính...

Đặc biệt, bà Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh là có được kết quả này nhờ sự nhận thức, tư duy đúng đắn về CCHC, quyết tâm của lãnh đạo Cục trong chỉ đạo và thúc đẩy CCHC ở tất cả các mảng công tác. Quá trình thúc đẩy CCHC là cả một quá trình liên tục.

HM