Cục QLTT Kiên Giang thu nộp ngân sách trên 1,2 tỷ đồng trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán 2024

Trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán 2024, Cục QLTT Kiên Giang xử lý 43 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 1,28 tỷ đồng.

Tháng 02/2024 là thời điểm diễn ra Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thị trường, hàng hóa tăng từ 20 – 30% do đó Cục QLTT Kiên Giang đã chủ động nắm bắt thông tin, theo dõi, giám sát tình hình diễn biến thị trường, phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương, tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động ký cam kết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 2, Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra 71 vụ, đạt 103% kế hoạch tháng; phát hiện, xử lý 43 vụ vi phạm hành chính; Thu nộp ngân sách 1,28 tỷ đồng; Thống kê 214 cơ sở, đạt 128% kế hoạch tháng; Ký cam kết 281 bản, đạt 120% kế hoạch năm; Giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của 536 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán 2024, Cục QLTT Kiên Giang xử lý 43 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 1,28 tỷ đồng.

Trong tháng cao điểm Tết Nguyên đán 2024, Cục QLTT Kiên Giang xử lý 43 vụ vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách 1,28 tỷ đồng.

Một số vụ việc kiểm tra, xử lý điển hình trong tháng như: xử phạt đối với 07 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về sở hữu công nghiệp nhãn hiệu của CHANEL với tổng số tiền là 870.000.000 đồng và đồng thời buộc tiêu hủy 62 sản phẩm vi phạm có tổng trị giá trên 500 triệu đồng; Chuyển hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự đới với 01 hộ kinh doanh về hành vi buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng, lô phân bón có giá trị 114.000.000 đồng. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển hồ sơ về Cục trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt với tổng số tiền 141.875.000 đồng; Phát hiện thu giữ 1.490 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, Jet chưa qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đồng thời chưa xác định được chủ sở hữu hợp pháp …

Cục QLTT Kiên Giang kiểm tra thu giữ hàng hóa vi phạm

Trong tháng tới, Cục QLTT Kiên Giang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, duy trì ổn định thị trường sau Tết Nguyên đán theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT, UBND tỉnh và chỉ đạo của Cục đã triển khai tại Kế hoạch số 1062/KH-QLTTKG ngày 14/11/2023; thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 đúng tiến độ thời gian, nội dung và yêu cầu. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm được Cục đặt ra trong tháng 3/2024 là hoàn thành xây dựng Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu; tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu trong thời điểm hiện nay.

Nguyên Vỵ

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/cuc-qltt-kien-giang-thu-nop-ngan-sach-tren-12-ty-dong-trong-thang-cao-diem-tet-nguyen-dan-2024-117263.htm