Cực khoái là gì?

Cực khoái là sự giải phóng bùng nổ mọi căng thẳng của cơ bắp và thần kinh.