Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) khai giảng lớp đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản

Sáng 11-9, tại Hải Phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) tổ chức khai mạc các lớp tập huấn bồi dưỡng đấu thầu cơ bản; lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát đánh giá đầu tư; lớp tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức lựa chọn nhà thầu năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị khu vực phía Bắc.

Tham gia tập huấn có hơn 400 đồng chí là cán bộ quản lý, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý dự án, mua sắm thường xuyên trong Bộ Quốc phòng.

Trong thời gian tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật chương trình đào tạo cơ bản về đấu thầu, trong đó chú trọng việc cập nhật những nội dung mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; những kiến thức cơ bản về quản lý dự án, giám sát đánh giá dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng các văn bản liên quan của Bộ Quốc phòng. Đồng thời lớp tập huấn cũng trang bị cho học viên tổng quan về lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kỹ năng thực hiện lập hồ sơ mời thầu và kỹ năng xử lý tình huống trong đấu thầu...

Đại tá Trịnh Xuân Sinh, Trưởng phòng Quản lý đấu thầu, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), truyền đạt những kiến thức về đấu thầu cơ bản tại lớp tập huấn. Ảnh: KIM NGỌC

Đại tá Trịnh Xuân Sinh, Trưởng phòng Quản lý đấu thầu, Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng), truyền đạt những kiến thức về đấu thầu cơ bản tại lớp tập huấn. Ảnh: KIM NGỌC

Đại tá Trịnh Xuân Sinh, Trưởng phòng Quản lý đấu thầu Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng) cho biết: Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ngày càng cao, Nhà nước luôn thường xuyên quan tâm đầu tư, mua sắm phát triển tiềm lực quốc phòng. Vì vậy, để phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, hoạt động đấu thầu càng phải chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; đòi hỏi từ cán bộ, chỉ huy các đơn vị đến cán bộ, nhân viên trực tiếp triển khai thực hiện các dự án đầu tư phải biết, hiểu và thực hiện tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý dự án và đấu thầu.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn. Ảnh: KIM NGỌC

Những năm qua, công tác quản lý dự án và hoạt động đấu thầu của các dự án, mua sắm không lập dự án đầu tư trong quân đội đã dần đi vào nền nếp, hiệu quả; tiết kiệm thời gian, ngân sách được giao. Các cơ quan, đơn vị, Ban Quản lý dự án đầu tư và cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư, mua sắm cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng trong quản lý, triển khai dự án, mua sắm... Tuy nhiên qua giám sát đánh giá đầu tư, kiểm tra hoạt động đấu thầu, theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác đấu thầu thời gian gần đây cho thấy tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tồn tại, hạn chế về công tác đấu thầu mà nguyên nhân trực tiếp là do việc nắm bắt, hiểu biết và cập nhật các quy định của pháp luật về đấu thầu chưa đầy đủ, kịp thời.

Vì vậy, để cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả của hoạt động đấu thầu tại các đơn vị, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Kế hoạch và Đầu tư đã mời các giảng viên là những chuyên gia có trình độ cao, chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm thực tế trong công tác đấu thầu để cập nhật cho các học viên những kiến thức mới, từng bước nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn về công tác đấu thầu.

Sau thời gian tập huấn, các học viên được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản; chứng nhận quản lý dự án và giám sát đánh giá đầu tư; chứng nhận nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng lựa chọn nhà thầu, bảo đảm tuân thủ đúng Pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

DUY ĐÔNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cuc-ke-hoach-va-dau-tu-bo-quoc-phong-khai-giang-lop-dao-tao-chung-chi-dau-thau-co-ban-742265