Cực hình như...ép cân...!

Giới thể thao không lạ gì chuyện phải ép cân để thi đấu trong các nội dung đối kháng. Kể chuyện này ra, khối VĐV Việt Nam còn phải "lắc đầu lè lưỡi" vì đã trải qua thời gian "khủng khiếp" ấy. Ép xuống một vài cân chỉ là chuyện nhỏ, nhưng giảm cả hơn chục cân trong thời gian vài ngày thì quả là một cực hình...