Cục Hậu cần Quân khu 4 đã kiểm tra, chỉ đạo đơn vị khắc phục thiếu sót

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Qua mục “Nhắn tin” trên trang “Ý kiến chiến sĩ” và công văn số 160/CV-BQĐ của Ban biên tập Báo Quân đội nhân dân gửi lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần Quân khu 4 đề nghị xác minh, trả lời đơn thư bạn đọc về một số nội dung liên quan đến việc mua bán, tạo nguồn, chế biến thực phẩm tập trung...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.51196.qdnd