Cục Hải quan Đồng Nai tích cực cải cách, hiện đại hóa phục vụ doanh nghiệp

Nhằm cải tiến, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ. Qua đó, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Công chức Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra mã hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Công chức Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra mã hàng hóa xuất, nhập khẩu.

100% tờ khai được tiếp nhận, giải quyết thông quan điện tử

Thời gian qua, Cục Hải quan Đồng Nai đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch liên quan đến cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại.

Trong năm 2023, Cục tiếp tục triển khai đồng bộ các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính đã đề ra, đặc biệt là các chỉ tiêu đã được lượng hóa cụ thể liên quan đến tỷ lệ phân luồng tờ khai, thời gian thông quan, tỷ lệ lấy mẫu phân tích - phân loại hàng hóa, cắt giảm chứng từ hồ sơ hải quan…

Đặc biệt, Cục Hải quan Đồng Nai đã thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ; thực hiện chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng cục Hải quan. Đơn vị cũng đã triển khai các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo vượt so với tỷ lệ tối thiểu theo chỉ tiêu của toàn Ngành.

Đến nay, 100% tờ khai hải quan phát sinh tại Cục Hải quan Đồng Nai được tiếp nhận và giải quyết thông quan điện tử; 99% tổng thu ngân sách nhà nước từ thuế, hải quan, phạt chậm nộp thuế, ấn định thuế, phạt vi phạm hành chính được thực hiện thông qua hệ thống thu thuế điện tử 24/7. Cục đã thực hiện thông suốt 102/105 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tương đương 97% tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp Cục và Chi cục thực hiện.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Cục Hải quan Đồng Nai còn chủ động, tích cực phát triển mối quan hệ Hải quan - Doanh nghiệp theo định hướng cùng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ cùng phát triển, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thương mại thông thoáng, công khai, minh bạch, ổn định, bền vững đảm bảo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục đã triển khai hiệu quả hệ thống trao đổi thông tin Hải quan - Doanh nghiệp (DNCustoms-Info) trên trang web dưới dạng dịch vụ công trực tuyến nhằm trao đổi thông tin qua lại hai chiều, cung cấp các thông tin trực tuyến, kịp thời hiệu quả và chính xác.

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nghiệp vụ cũng được Cục Hải quan Đồng Nai triển khai hiệu quả. Cục đã duy trì ổn định đường truyền internet đảm bảo vận hành hiệu quả các hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý nghiệp vụ hải quan, tránh ách tắc việc xử lý hồ sơ hải quan trên hệ thống thông quan điện tử và các phần mềm hỗ trợ quản lý nghiệp vụ khácnhư: Hệ thống Một cửa quốc gia, Một cửa Asean, giám sát hải quan tự động, thông quan tự động 24/7... Đồng thời, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống mạng; Rà soát hệ thống thông tin và lập hồ sơ xác lập danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Vừa qua, Cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan - Tổng cục Hải quan thực hiện thay thế thiết bị định tuyến cho các đơn vị Hải quan lần 2. Qua đó, thiết lập nền tảng cho hệ thống kết nối từ Tổng cục Hải quan - Cục Hải quan - Chi cục và thiết lập kết nối doanh nghiệp thông quan tự động đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong công tác quản lý các chương trình ứng dụng và phát triển phần mềm, đơn vị đã xây dựng ứng dụng công khai lương và các khoản thu nhập của công chức và người lao động trên web nội bộ. Bên cạnh đó, Cục đã tối ưu hóa dữ liệu trên Hệ thống trao đổi thông tin Hải quan – Doanh nghiệp để tăng tốc hiệu suất sử dụng; đẩy mạnh cài đặt, khai thác sử dụng nền tảng số - ứng dụng Đồng Nai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Nhờ triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa, Cục Hải quan Đồng Nai luôn được đánh giá là một trong những đơn vị có hệ thống công nghệ thông tin tốt nhất ngành Hải quan. Việc triển khai công nghệ thông tin trong quản lý nghiệp vụ của Cục ngày càng hiệu quả, nhanh chóng đáp ứng mục tiêu cải cách.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan Đồng Nai sẽ tiếp tục cải cách, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch… nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn tỉnh.

Trần Huyền

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/cuc-hai-quan-dong-nai-tich-cuc-cai-cach-hien-dai-hoa-phuc-vu-doanh-nghiep.html