Cục Hải quan BR-VT: Thu ngân sách đạt trên 9.000 tỷ đồng

Theo Cục Hải quan BR-VT, tính đến ngày 30/6, số thu ngân sách tại đơn vị đạt 9.169 tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kì năm 2017, đạt 61,5% so với số thu Bộ Tài chính giao (14.900 tỷ đồng), đạt 60,3% so với chỉ tiêu thu Tổng cục Hải quan giao (15.200 tỷ đồng).

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan BR-VT. Ảnh: Nguyễn Huế

Cục Hải quan BR-VT cho biết, từ đầu năm đến nay các mặt hàng có số thu lớn tại đơn vị có nhiều biến động, tác không nhỏ tới kết quả thu ngân sách của đơn vị.

Điển hình như mặt hàng dầu thô XK, trong 6 tháng đầu năm, so với cùng kỳ tuy giá XK tăng 41,4% (đạt trung bình 74,89 USD/thùng) nhưng sản lượng lại giảm 51% (đạt 1,8 triệu tấn) dẫn đến kim ngạch NK mặt hàng này chỉ đạt trên 1 tỷ USD, giảm 34%. Vì đây là mặt hàng có số thu lớn chiếm khoảng 1/3 tổng số thu của toàn Cục nên sẽ tác động rất lớn đối với số thu. Trong 6 tháng đầu năm, số thu từ mặt hàng dầu thô XK đạt 1.574 tỷ đồng, giảm 20,5% số thu cùng kỳ năm 2017, tương đương giảm khoảng 405 tỷ đồng.

Trong khi đó, mặt hàng xăng dầu NK, do tác động của giá dầu tăng cùng với sản lượng làm thủ tục qua địa bàn tăng nên kim ngạch mặt hàng này cũng tăng 77% so với cùng kỳ (đạt khoảng 524 triệu USD), số thu đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ.

Đối với mặt hàng xe ô tô NK, trong các năm trước số thu từ mặt hàng này luôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn thu của Cục Hải quan BR-VT, nhưng từ cuối năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2018 số lượng NK giảm mạnh. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm lượng ô tô NK khoảng 61 chiếc, kim ngạch NK khoảng 1,3 triệu USD, số thu khoảng 7,3 tỷ giảm khoảng 99% so với cùng kỳ tương đương giảm khoảng 1.014 tỷ đồng.

Mặt hàng sắt thép NK kim ngạch đạt khoảng 1,4 tỷ USD tăng 56% so với cùng kỳ, số thuế thu được khoảng 2.850 tỷ tăng 44% cùng kỳ 2017...

Từ các phân tích và đánh giá trên, theo Cục Hải quan BR-VT, tại thời điểm hiện nay khó dự báo số thu ngân sách của đơn vị trong năm 2018 do bị phụ thuộc vào các yếu tố biến động của thị trường và cung cầu hàng hóa. Tuy nhiên, trên cơ sở tình hình thu 6 tháng đầu năm và các yếu tố thuận lợi và khó khăn của các mặt hàng XNK chính trong 6 tháng cuối năm, ước thu cả năm của đơn vị sẽ đạt khoảng 15.850 tỷ đồng.

Nguyễn Huế