Cục dự trữ liên bang Mỹ bơm tiền cứu công ty bảo hiểm AIG

    Gốc

    NDĐT - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo đã đồng ý để chi nhánh New York chi 85 tỷ đô để cứu công ty bảo hiểm American International Group (AIG).

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=130998&sub=82&top=45