Cục Công nghiệp địa phương: Hoạt động ngày càng hiệu quả

    Báo Công Thương
    Gốc

    Ngày 6/10, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch Quý IV năm 2009. Thứ trưởng Lê Dương Quang đã đến dự Hội nghị.

    CôngThương - Các lĩnh vực hoạt động ngày càng hiệu quả Theo báo cáo tại Hội nghị, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế cả nước, yêu cầu phát triển công nghiệp địa phương ngày càng cao, nhiệm vụ Cục ngày càng nhiều, bộ máy tổ chức, cán bộ của Cục vẫn còn thiếu về số lượng, chất lượng nhưng toàn thể CBNV trong Cục đã luôn chủ động, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng văn bản từ năm 2008 chuyển sang cơ bản đã hoàn thành đúng tiến độ. Các văn bản Bộ giao trong năm 2009 Cục đang tiếp tục thu thập các tài liệu liên quan, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, doanh nghiệp lớn và các địa phương. Các văn bản do Cục chủ động xây dựng trình Bộ năm 2009 cũng đã gửi dự thảo lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện trình Bộ Công Thương. Công tác theo dõi về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương rất được chú trọng. Lãnh đạo Cục thường xuyên tham gia các cuộc làm việc của Lãnh đạo Bộ với các địa phương, đồng thời phối hợp với các Sở Công Thương nắm tình hình sản xuất công nghiệp và chuẩn bị báo cáo phục vụ các buổi làm việc của lãnh đạo Đảng Nhà nước và lãnh đạo Bộ với các địa phương. Xây dựng chế độ báo cáo thống kê công nghiệp địa phương; Tham gia ý kiến đối với các dự án quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển công nghiệp của các tỉnh, thành phố. Công tác khuyến công ngày càng có hiệu quả. Hiện Cục đã hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các đề án khuyến công năm 2008. Kiểm tra hồ sơ đề án, dự thảo hợp đồng, thẩm định dự toán, ký kết các Hợp đồng KCQG đợt 1, 2, 3 năm 2009. Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn hoạt động khuyến công năm 2009 các địa phương thuộc vùng Tây bắc, Bắc Trung bộ. Tổ chức tốt Hội nghị khuyến công các tỉnh phía Bắc lần thứ 3. Xây dựng kế hoạch ngân sách cho lĩnh vực khuyến công năm 2010. Ban hành Công văn số 139/CNĐP-QLKC để hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2010. Công tác quản lý các khu, cụm công nghiệp, quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng rất được quan tâm. Cục đã xây dựng các báo cáo và các văn bản góp ý về Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020; quy hoạch điều chỉnh bổ sung KCN của các địa phương, Xây dựng Thông tư Liên tịch hướng dẫn chức năng QLNN về bảo vệ môi trường của các Sở Công Thương… Cục cũng phối hợp với các Sở Công Thương Hà Nam, Quảng Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Cục còn đóng vai trò đầu mối giúp việc Lãnh đạo Bộ triển khai cụ thể các hoạt động trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công Thương với các tổ chức, Bộ ngành liên quan về thực hiện Nghị quyết của TW về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đặc biệt, lĩnh vực Bảo vệ môi trường, xúc tiến thương mại cũng được Cục phối hợp với các đơn vị triển khai khá hiệu quả. Vừa qua, Cục còn hoàn thành dự thảo trình Bộ Đề án thành lập Trung tâm KC&TVPTCN I tại Nam Định. Tổ chức các Hội thảo “Giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác về CN&TM giữa VN với các nước trong khu vực Trung đông và Châu Phi tại Nam Định, Thái Nguyên và Tiền Giang, đồng thời phối hợp triển khai thỏa thuận đã ký với SFD Ai Cập thông qua việc chuẩn bị tổ chức đoàn công tác đi Ai Cập, Cô Oét. Phối hợp với các Vụ Thi đua-Khen thưởng thực hiện thủ tục phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, Nghệ nhân Nhân dân cho cho một số địa phương thuộc các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tăng cường phối hợp, nâng cao tính tự chủ, sáng tạo trong công việc Để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2009 còn khá năng nề, Cục CNĐP đã nêu ra một số giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các Sở Công Thương trên cơ sở thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin, số liệu báo cáo phục vụ kịp thời và có hiệu quả cao theo yêu cầu nhiệm vụ ; chủ động sắp xếp chương trình công tác đến làm việc trực tiếp với các địa phương để nắm vững về tình hình phát triển công nghiệp ở các địa phương, kịp thời đề xuất các giải pháp; hướng dẫn, trao đổi về các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đối với công tác phát triển công nghiệp – thưong mại ở địa phương; Tăng cường công tác phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong Bộ, các Bộ, ngành có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nhiêm vụ được giao. Triển khai công tác thống kê theo dõi, đánh giá và định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo về khu - cụm - điểm công nghiệp địa phương. Hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các đề án KCQG hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết xây dựng cụm CN đã được phê duyệt theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Tổ chức các Hội nghị tập huấn về hoạt động khuyến công, về công tác thống kê báo cáo, về Quy chế quản lý cụm CN tại 3 miền trong cả nước… Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang đánh giá cao những cố gắng của CBCNVC của Cục trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng yêu cầu cán bộ, công chức của Cục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động, tự giác tự chủ trong công việc được giao. Mỗi cán bộ, công chức cần xây dựng kế hoạch triển khai cho từng công việc cụ thể; Tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí trong quan hệ và phối hợp công tác trong nội bộ Cục; tập trung cao độ để giải quyết và hoàn thành các nhiệm vụ của 3 tháng còn lại và cả năm 2009 đạt hiệu quả cao. Cũng tại hội nghị, cán bộ công chức Cục CNĐP đã quyên góp ủng hộ đồng bào khu vực miền Trung và Bắc Tây nguyên bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9. Mỗi cán bộ, công chức của Cục CNĐP đã ủng hổ ít nhất một ngày lương. Số tiền quyên góp được sẽ được chuyển đến Công đoàn cơ quan Bộ để gửi đến đồng bào bị thiên tai, bão lụt ở khu vực miền Trung. Quang Lâm

    Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/chuyen-dong-cong-thuong/cuc-cong-nghiep-dia-phuong-hoat-dong-ngay-cang-hieu-qua/32/0/22982.star