Cục Chính trị BĐBP: Khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

Ngày 20-2, Cục Chính trị BĐBP khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 63 đồng chí đoàn viên ưu tú công tác tác tại Bộ Tham mưu và các Cục trong BĐBP.

Đại tá Lê Thái Ngọc phát biểu khai giảng lớp học.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Thái Ngọc, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP yêu cầu các học viện cần học tập nghiêm túc để hiểu rõ vai trò, sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) trong đấu tranh, xây dựng đất nước. Từ đó, nâng cao ý thức, kiên định trong tư tưởng chiến đấu, xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện tốt vai trò của mình trên từng cương vị...

Đại tá Lê Thái Ngọc nhấn mạnh, thông qua lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng giúp cho những đoàn viên ưu tú có nguyện vọng gia nhập ĐCSVN nắm được khái quát lich sử ĐCSVN, lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nôi dung của cương lĩnh xây dựng đất nước từ thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản của điều lệ Đảng để các đoàn viên ưu tú xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. ĐCSVN.

Viết Hà

Email Print Góp ý