Cuba và Liên minh châu Phi tăng cường hợp tác

    Gốc

    Ngày 17/9, Cuba và Liên minh châu Phi (AU) đã ký Biên bản thỏa thuận về việc tăng cường và đa dạng hóa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214076/Default.aspx